MACHINE MONITORING & OEE EVALUATION

Název společnosti: 1P industry s.r.o. | První pozice s.r.o.

Obrat: 7 mil. Kč

Počet zaměstnanců: 15

Obor: ICT, vývoj software

 

Aplikace nástrojů Průmyslu 4.0

Společnost 1P Industry s.r.o., jako nedílná součást skupiny 1P, je od svého začátku zaměřena na vývoj průmyslového software pro výrobní a logistické společnosti, vč. dalších navazujících služeb.  Klíčovým produktem je software specializovaný na sběr a vyhodnocení procesních dat ze strojů a výrobních zařízení. Toto řešení je současně základním stavebním kamenem zavádění nástrojů „Průmyslu 4.0“ a digitalizace procesních dat. Bez nástrojů tohoto typu není možné ve firmách jakkoliv o digitalizaci a počátku industrializace 4.0 hovořit.

Společnost začala být v roce 2018 hlavním propagátorem myšlenky edukace a informovanosti výrobních společností na Vysočině. Cílem a hlavní aktivitou je monitoring připravenosti firem z Vysočiny na implementaci nástrojů „Průmyslu 4.0“ a vedení odborné diskuse mezi všemi firmami vzájemně. A to díky spolupráci a podpoře Krajské hospodářské komory a projektu „Vysočina 4.0 hub“. Jedním z dalších cílů je spolupořádání konference, kde mohou a budou vystupovat účastníci firemní mise a budou prohlubovat další vzájemnou spolupráci, předávání zkušeností, poznatků, úspěchů či nezdarů. A nezůstane pouze u průmyslových společností, aktivity se přesouvají i směrem ke školství. V uplynulých měsících začala spolupráce s VŠPJ v Jihlavě na vývoji dalších modulů pro toto řešení.

Proč aplikovali tyto nástroje?

Mnoho společností využívá pro řízení výroby upravené ERP systémy, které jsou „ve většině“ jakýmsi klonem použitelným pro vše. Nicméně velice často je to primárně oblast financí, účetnictví, marketingu, péče o zákazníky,... méně už výroba, sklady, údržba, atd. Firmy tímto nemají dostatečnou kontrolu nad procesy, produktivitou, prostoji, náhradními díly, prací údržby – tedy neznají skutečnou hodnotu OEE a jeho strukturu.

Klíčovou myšlenkou systému je kontrola nad prostoji. Firmy si pořizují nové stroje s cílem vydělat s nimi peníze. Nicméně obecná zvyklost je vycházet z ústních informací od pracovníků z výroby, nebo z odvodů operací do ERP systému, ale toto nemá s kontrolou procesu moc společného.

Systém 1P control od této společnosti zprostředkuje skutečná procesní data v reálném čase. Jedná se o cloudové řešení uchování dat s okamžitým vyhodnocením, přístupem, neomezenou kapacitou, rychlým připojením dalších klientů a „obrovskou“ možností customizace.

Řešení je připraveno natolik univerzálně a zároveň individuálně s intuitivním ovládáním, které umožňuje připojení „téměř“ ihned – a jsou k dispozici reálná provozní data.

Celkové zhodnocení implementace

Klíčové přínosy implementace systému 1P control jsou:

  • Procesní data v reálném čase.

  • Klíčové parametry on-line.

  • Přesný výpočet OEE.

  • Struktura prostojů.

  • Individualizace systému.

  • Intuitivní ovládání.

  • Cloudové řešení formou služby.

  • Vysoká rychlost nasazení.

  • PDCA workflow.

  • Plánování výroby.

Důsledky pro pracovníky

Zavedení systému 1P control nejen převádí procesní data do čitelné podoby, zároveň usnadňuje pracovníkům na všech úrovních přístup k nim, práci s nimi a odbourává obrovský objem ručního zpracování. Jak už zapisování výkonů pracovníků do všech možných výkazů, sešitů apod., jejich následné přepisování do dalších systémů, generování různých excelů a jejich kombinace a dalších dopočtů.

Systém 1P control pracuje se všemi daty a jejich kombinacemi. Patří sem standardizované vyhodnocení jako on-line přehled aktuálních stavů, OEE vyhodnocení, pareto prostojů, efektivní využití stroje, hodinový přehled výkonů, evidence pracovníků, pracovní výkazy, porovnání výrobních cyklů, přehled zakázek a jejich vyhodnocení, odvádění výroby, atd.