Automation & Industrial Data Acquisition

Název společnosti: B:TECH, a.s.

Obrat: 240 mil.Kč

Počet zaměstnanců: 120

Obor: Průmyslová automatizace, robotizace

Aplikace nástrojů Průmyslu 4.0

Jedním z prvních kroků, kterým můžete svůj provoz začít připravovat na implementaci prvků 4.0 je, kromě vlastní automatizace a robotizace, sběr výrobních či procesních dat. Naše společnost nabízí mimo standardních nástrojů vlastní PC aplikaci MODAS a HW řešení MODAS Data Point. To umožnuje sběr dat z řídících systémů. MODAS Data Point je hardwarový modul, jehož základem je 32bitový procesor ARM. Aplikace pro PC je řešena jako modulární, což umožňuje realizovat sběry dat z různých systémů a integrovat je do jedné databáze.

Proč aplikovali tyto nástroje?

Cílem aplikace je sběr dat z technologií a jejich převod do databáze, který zákazníkovi umožní jejich další zpracování a vizualizaci. Díky tomu můžete mít přehled o aktuálním stavu či historii provozu, a to i pomocí vzdáleného přístupu. Řešení je vhodné pro sběr dat i z decentralizovaných technologií. Velkou přidanou hodnotou je modularita, která umožní sběr dat z různých systémů. Aplikace může být zaměřena například na tzv. prediktivní údržbu, díky níž budete schopni analyzovat životnost strojních částí a plánovat jejich výměnu v závislosti na potřebách výroby. Sledujte to, co potřebujete řídit.

Celkové zhodnocení implementace systému pro dálkový monitoring jednotek ORC

Cílem implementace byl sběr dat z jednotek ORC nacházejících se v různých lokalitách a vytvoření jednotného dispečerského rozhraní. Aplikace zajišťuje monitoring a sběr dat ze zařízení různých výrobců. Bylo nasazeno vlastní SW a HW řešení MODAS. Vizualizace dat je řešena námi vytvořenou aplikací. Komunikace s částí jednotek probíhá přes datové služby různých operátorů.

Důsledky pro pracovníky

Hlavním přínosem implementace je sběr dat ze zařízení různých výrobců a jejich integrace do jednotného systému. Pracovníci jej využívají pro monitoring vzdálených technologií a optimalizaci servisních zásahů. Systém dále automatizuje přípravu dat pro fakturaci, čímž setří kapacity zaměstnanců.