AUGMENTED REALITY

Název společnosti: Bosch Diesel s.r.o.
Obrat: 23 700 mil. Kč
Počet zaměstnanců: 5000
Obor: Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla

Aplikace nástrojů Průmyslu 4.0

Proces digitalizace mění zásadním způsobem naši společnost. Komunikační a informační
technologie propojují různé oblasti našeho denního i pracovního života. – od inteligentního
zásobování energií a digitálních dopravních systémů až po chytré systémy řízení
domácností. To vše má přímý vliv i na průmyslovou výrobu. Díky digitalizaci výroby tak
stojíme na prahu čtvrté průmyslové revoluce nesoucí označení Průmysl 4.0.

Proč aplikovali tyto nástroje?

Závod Jihlava úzce spolupracuje s centrálními místy firmy Bosch nejen na prvních
úspěšných projektech Průmyslu 4.0. Například na monitoringu vřeten obráběcích strojů,
automatickém zásobování výroby pomocí tahačů s laserovou navigací nebo rozšířené realitě
na kalírně vysokotlakých čerpadel a sám chce dalšími řešeními přispět k intenzivnějšímu
rozvoji oblasti Průmyslu 4.0.

Celkové zhodnocení implementace

„Unikátní kalírnu pro kalení vysokotlakých čerpadel sleduje systém s rozšířenou realitou, jež
se využívá hlavně v oblasti prediktivní údržby. Pracovník namíří na kalící zařízení tablet, který
identifikuje hlavní prvky stroje a uvede, jestli jsou v pořádku, nebo je potřeba servis.
Vedle
toho se systém využívá i pro školení zaměstnanců a virtuální prohlídku části stroje, který se
zastavuje jednou za rok. Díky tomu je možné předvídat jeho poruchu, což už se skutečně
stalo. Například jsme dokázali díky tomuto systému predikovat poruchu dmychadla tři
měsíce dopředu, což nám ušetřilo poměrně dost peněz," popisuje Radek Havel, projektový
manažer pro oblast Průmyslu 4.0 z jihlavského závodu firmy Bosch. Firma Bosch Diesel nyní
uvažuje i o nasazení softwarových brýlí Microsoft HoloLens.

Důsledky pro pracovníky

Celková implementace projektů Průmyslu 4.0 vyžaduje práci s pracovníky všech úrovní,
především se jedná o vysvětlení pracovníkům důvodů pro zavádění nových řešení a

pochopení souvislostí. Zároveň velkou část výroby bude možné automatizovat, což zvýší
poptávku po technicích a pracovnících provádějících údržbu a opravy strojů.