AUTOMATION & ROBOTICS

Název společnosti:: COMPAS automatizace, spol. s r.o.

Obrat: 160 mil. Kč

Počet zaměstnanců: 80

Obor: automatizace

Průmysl 4.0 a Chytrá digitální továrna

Výzvy 4. průmyslové revoluce zůstávají nevyužity, alespoň prozatím. Přispívá k tomu i Národní iniciativa Průmysl 4.0 (dále P4.0), která nemá konkrétní technický obsah, takže manažeři a technici výrobních firem, kterým je především iniciativa určena, si pod pojmem Průmysl 4.0 představují v lepším případě pokračující inovace, v horším buzzword. Není vysvětleno, jak dosáhnout avizovaných přínosů P4.0, aby majitelé a manažeři firem byli ochotni investovat miliony do nových technologií. Mnoho „odborníků“ používá pojmy jako IoT, Big data nebo digitální dvojče, aniž by znali jejich skutečný obsah a věděli, k čemu jsou tyto technologie dobré. Bohužel i firmy, označované za „průkopníky“ Průmyslu 4.0, uhýbají od problematiky a obecně hovoří o procesech digitalizaci v průmyslu a Digitální továrně, aniž by tento pojem a jeho konkrétní přínosy dokázali naplnit.

Naděje jménem Industry 4.0

Naštěstí je možné se v inflaci pojmů a obecných proklamací teoreticky vzdělat ze zdrojů v Německu, kde iniciativa Industry 4.0 (dále P4.0) vznikla. Především díky aktivitám německé vlády a normotvorných organizací, sdružujících přední německé instituce, vysoké školy a firmy. Výsledky jejich standardizační úsilí mohou využít jak zájemci o vlastní sebevzdělání, tak vývojářské firmy k orientaci v problematice a vytyčení svých směrů vývoje řešení pro „Chytré“ digitální továrny. Cesta k poznání natož vývoje není ani krátká, ani snadná, ale určitě stojí za to, protože přínosy 4. průmyslové revoluce v podobě Industry 4.0 představují možnost zásadního posunu v konkurenceschopnosti firem, především v:

 • Až řádovém zvýšení produktivity práce
  nasazením moderních technologií a robotů, což řeší i potíže s nedostatkem personálu.
   
 • Dosažení flexibility výrobního portfolia
  i pro malé výrobní série (až do Batch size 1) s tím, že se předpokládá vysoká efektivita blízká sériové výrobě.
   
 • Zvýšení efektivity výroby o desítky procent
  zahrnující dostupnost, výkon a kvalitu, tj. minimalizaci odstávek, udržení normovaného výkonu a minimalizaci neshod výrobků.

„Chytrá“ digitální továrna

Digitální továrna firmy Compas autimatizace je řešení pro komplexní digitalizaci řízení výroby, které si lze představit jako digitální „nervový“ systém továrny. Výrobní operace potřebné pro výrobu produktu jsou řízeny výrobkem - vize P4.0, specifikací postupů jeho vzniku, výrobních operací a jejich parametrů současně se synchronizovanou interní logistikou příslušných materiálů. Vysoká dostupnost výrobních prostředků je podporována integrovanými funkcemi údržby. Příkladem řešení je Digitální továrna Compas, která představuje integrované řešení pro vybavení továrny v částech:

 • Technologie, stroje a robotika
  Analýza a konstrukce jednoúčelových strojů a zařízení podle požadavků zákazníků jak nových technologií, tak pro úpravy existujících strojů i linek. Implementace robotů a s tím související úpravy technologických zařízení.

 • Robotická pracoviště
  Implementace robotů předních výrobců do výrobních procesů továren s podporou moderních simulačních nástrojů. Odstranění možných kolizí při zprovozňování robotizovaných linek a zařízení. Technologické funkce v maximálním možném rozsahu vyzkoušíme již v oblasti vývoje.
 • Integrované řízení výroby, logistiky a údržby
  Komplexní systémová integrace MES/MOM systému COMES pro integrovaného řízení výroby, logistiky a údržby.

 • Sofistikovaná automatizace
  Automatizace jednotlivých operací podporující nadřazené řízení výrobním IT, vysokou flexibilitu výroby a řízení výrobních operací na základě specifikace výrobku (MOM).
   

Přínosy Digitální továrny Compas

 • Značné úspory pracovníků, u nových technologií až desítky procent, nahrazení ruční práce roboty/coboty

 • Významný nárůst produktivity práce v souvislosti s úsporou personálu

 • Kompletní digitalizace výroby (zvýšení rychlosti, přesnosti i jakosti výroby, nahrazení papírové dokumentace)

 • Vertikální integrace = provázání všech výrobních funkcí do integrovaného systému

 • Podpora vysoké efektivity výroby, minimalizace ztrát a neproduktivních časů (cíle P4.0)

 • Podpora flexibility výroby i malých dávek až do Batch size 1 (cíle P4.0)

 • Podpora personálního managementu ve výrobě (oprávnění, kvalifikace, odměňování)

 • Poskytování přesných informací o výrobě v reálném čase

 • Autokonfigurace zařízení - automatická parametrizace/řízení strojů a linek výrobky

 • Zajištění integrovaného inženýringu v části operativního řízení výroby (od specifikací výrobků a jejich variant, přes řízení výroby výrobkem a její dokumentování po zajištění značení výrobků a logistických funkcí) i následné podpory (řešení reklamací)
   

Firma Compas automatizace, realizuje kromě automatizace a robotizace strojů a technologií také výrobní informační systémy pro operativní řízení výroby a údržby továren ve vizi P4.0 MES/MOM systémem COMES. Manažerům a majitelům výrobních firem nabízíme spolupráci v realizaci projektů, které mají jasné přínosy, s možností inspirace našimi referencemi a se schopností rozšiřování dodaných funkčností až do plné vize  P4.0.

 

Autor: Ing. Vlastimil Braun, vlastimil.braun@compas.cz.