AUTOMATION & BIG DATA

Název společnosti: CONTEG spol. s r.o.

Obrat: 550 mil. Kč

Počet zaměstnanců: 200

Obor: výroba rozvaděčů

 

Aplikace nástrojů Průmyslu 4.0

Ve společnosti CONTEG je mnoho robotických pracovišť, nicméně z hlediska Průmyslu 4.0 je nejzajímavější automatický sklad uprostřed výrobní haly, který je automatizovaně napojen na děrovací a ohraňovací lisy. Tok materiálu je tak plně automatizovaný od momentu vstupu do skladu až po zpracování.

Velké úsilí bylo také kladeno na celkovou digitalizaci všech firemních procesů, a tak jsou dnes všechna pracoviště napojena na jednotné úložiště dat (tzn. nejen výrobní).

Ve společnosti není zavedena strategie pro Průmysl 4.0, ale je stanoven plán neustálých inovací. Daří se tak vytvářet podmínky i pro budoucí inovované produkty.

Proč aplikovali tyto nástroje?

Hlavní důvody pro aplikování těchto nástrojů jsou:

 • zvýšení kvality
 • časová náročnost výroby (některá pracoviště mohou běžet automatizovaně 24 hod/denně)
 • eliminace prostojů
 • zvýšení konkurenceschopnosti
 • minimalizace chybovosti lidského faktoru
 • vlastní výzkum a vývoj (inovace jsou řešeny pro globální trh)
 • následné hledání co nejefektivnějšího výrobního postupu

Celkové zhodnocení implementace

Ve společnosti proběhlo více inovačních projektů a všechny vytyčené cíle jsou naplněny. Podařilo se tak dosáhnout nejen vysokého stupně automatizace výroby, ale i:

 • vysoké míry kvality i při vysoké diferenciaci požadavků zákazníků
 • dodržení kvality při vysoké opakovanosti výroby
 • zrychlení výroby prototypů a vzorování
 • snížení výrobních nákladů při celkovém zvýšení obratu
 • snížení počtu zaměstnanců při růstu obratu

Důsledky pro pracovníky

Důsledkem zaváděných změn je nižší požadavek na počet operátorů. Zároveň výrazně vzrostl komfort pracovního prostředí a celková bezpečnost práce. Stejně jako v jiných případech, i zde s vyšší automatizací rostou nároky na kompetence pracovníků.