SMALL AUTOMATION

Název společnosti: Doležal Pelhřimov s.r.o.

Obrat: 35 mil. Kč

Počet zaměstnanců: 9

Obor: maloobchod, velkoobchod, servis, energetika

Aplikace nástrojů Průmyslu 4.0

Společnost Doležal Pelhřimov s.r.o.  je poskytovatelem služeb v oblasti maloobchodu, velkoobchodu, servisu a výrobcem elektrické energie z fotovoltaické elektrárny.

V široké nabídce pro malé i velké firmy v rámci aplikace nástrojů Průmyslu 4.0 je novinka

v oblasti robotizovaného svařování – kolaborativní robot CoWelder Migatronic, který byl

oficiálně představen české průmyslové veřejnosti na Mezinárodním strojírenském veletrhu

Brno 2018.

CoWelder je nejmenší kompaktní řešení pro automatizované svařování na trhu. Je ideálně

navržené pro svařování jednoduchých dílů bez ohledu na množství a četnost (série od 10 ks

do 1000 ks). Řešení se skládá ze svařovacího zdroje Migatronic a kolaborativního robota

Universal Robots.

Proč aplikovali tyto nástroje?

Koncem roku 2017 jsme v naší provozovně v Pelhřimově zorganizovali praktickou ukázku

CoWelderu. V lednu 2018 byl prodán zákazníkovi první CoWelder v kraji Vysočina a nasazen

do výroby.

Mezi hlavní přínosy aplikace jsou:

  • jednoduché programování, které je snadné i pro nezkušené operátory,
  • zvyšuje produktivitu až o 50 %,
  • snižuje výrobní náklady,
  • přenáší opakovanou vysokou kvalitu svaru,
  • snižuje monotonní zátěž obsluhy,
  • má vestavěný bezpečnostní systém,
  • krátká návratnost investice cca do 2 let.

Kolaborativní robot CoWelder je optimální pro svařování jednotlivých svařenců z oceli, nerezi

a hliníku bez ohledu na jejich množství nebo opakovatelnost, protože je vhodný i pro malé

výrobní série.

Celkové zhodnocení implementace

Kolaborativní roboty nabízíme zákazníkům, kteří řeší nedostatek kvalifikovaných svářečů a

chtějí zvýšit kvalitu. Jedná se o cenově dostupný krok k automatizaci svařování. Jeden robot

je schopný svařovat různé druhy výrobků. Umožňuje vytvoření knihovny programů a jejich

následnou volbu dle potřeby během pracovního dne. Svařuje materiály různých velikostí

a je možno udělat ziskovou výrobu bez ohledu na velikost dávky nebo četnost opakovaní dílů.

Důsledky pro pracovníky

Pro uživatele kolaborativního robota CoWelder je jednoznačný pozitivní dopad do kvality,

vyšší produktivity, jednoduchosti programování a brzké návratnosti investice.

Je ho možno využít pro MIG svařování (běžné oceli), ale i pro TIG svařování (nerezové oceli a

hliníku).

Z našeho pohledu je kolaborativní robotika směrem, který se bude v současné době velice

rychle rozvíjet i v malých a středních firmách.

Video a foto je možno vidět na našich webových stránkách :

https://www.dolezal-pe.cz/sortiment/roboticke-svarovani-migatronic-cowelder/