DIGITALIZATION & CLOUD COMPUTING

Název společnosti:: GOLD SERVICE, s.r.o.

Obrat: >80 mil. Kč

Počet zaměstnanců: 34

Obor: logistika

 

Aplikace nástrojů Průmyslu 4.0

Společnost GOLD SERVICE je poskytovatelem komplexních logistických služeb pro široké spektrum zákazníků. Nejde v dnešní době už jen o zajištění přeprav a celopaletového skladování, ale především o služby s vyšší přidanou hodnotou, jako je kusové vychystávání zakázek a dodatečné balící a spediční služby.Především díky narůstající poptávce po dodatečných službách, nárůstu skladovaných palet, navyšování počtu zakázek a zajištění možnosti dalšího rozvoje, byla identifikována potřeba implementovat nový nástroj pro řízení skladů, s těmito klíčovými požadavky, které měly zlepšit:

  • rychlost komunikace se zákazníky,

  • rychlost odbavování zakázek,

  • on-line řízení skladu a procesů,

  • napojení logistických procesů na systémy zákazníků,

  • hlubší digitalizaci hlavních logistických procesů uvnitř firmy,

  • reporting,

  • zjednodušení práce pracovníků firmy.

Z pohledu Průmyslu 4.0 byl kladen hlavní důraz na vyšší úroveň digitalizace prakticky všech klíčových procesů firmy. Ve výběrovém řízení byl vybrán systém 1P WMS od společnosti 1P industry.

Proč aplikovali tyto nástroje?

Zákazníci, tak jak prohlubují svoje požadavky na poskytovatele logistických služeb, vyžadují zároveň detailnější a přesnější vykazování všech úkonů spojených s těmito činnostmi.

Společnosti GOLD SERVCE již nestačil původní software pro řešení nových a složitějších požadavků. Stejně tak majitel potřeboval mít detailnější přehled o statistikách skladů a procesů. Dalším “motorem” změn byly i připravované kontrakty se zahraničními společnostmi, které přímo vyžadovali elektronickou výměnu dokumentů s poměrně detailní provázaností na interní procesy.

Celkové zhodnocení implementace

Implementace nového řešení probíhala déle než půl roku a kromě přizpůsobování software na míru procesům uvnitř firmy se zároveň testovala použitelnost vhodného hardware (zejména čtečky čárového kódu a tablety). Míra věnovaného soustředění a úsilí se zřejmě vyplatila. Po zapracování a vyladění všech zmíněných aspektů se výrazně snížila pracovní zátěž pracovníků skladu a zároveň se výrazně navýšila kapacita odbavování zakázek. Některé typy zakázek jsou nyní odbavovány za poloviční dobu i při vyšší přesnosti zpracování a přesnosti evidence.

Důsledky pro pracovníky

Především díky vyladění uživatelské přívětivosti nového software, výběru správného hardware a využitelnosti systému na všech typech zařízení, je pro všechny pracovníky jejich činnost nyní snazší, rychlejší, přehlednější, přesnější a v neposlední řadě i příjemnější. Nyní, i v případě nárazového navýšení zakázek, nejsou pracovníci přetěžováni a svou práci zvládnou vyřešit v rámci běžné pracovní doby.

Pro firmu jsou přínosem nejen spokojenější zaměstnanci, ale i nižší časové nároky na odbavení zakázek a tím i zásadní snížení nákladů.