MACHINE MONITORING & PREDICTIVE MAINTENANCE

 

Název společnosti: MATEZA spol. s r. o.

Obrat: >130 mil. Kč

Počet zaměstnanců: >25

Obor: dodavatel strojních součástek pro údržbu a opravy průmyslových strojních zařízení

Aplikace nástrojů Průmyslu 4.0

MATEZA je autorizovaným distributorem firmy SKF, celosvětového dodavatele technologií jako jsou ložiska a ložiskové jednotky, těsnění, technologie pro pohyb, služby a mazací systémy. Hlavní předností firmy SKF je schopnost neustále vyvíjet nová technická řešení a navrhovat výrobky a služby, které zvýší konkurenční výhody jejích zákazníků.

Řada průmyslových podniků v ČR aktuálně řeší, jak změnit svou výrobu v rámci probíhající „revoluce“ Průmysl 4.0. Nedílnou součástí těchto změn je automatizace údržby výrobních zařízení, které se dnes chceme v širší míře věnovat.

Probíhající robotizace a automatizace výroby klade zvýšené nároky na spolehlivost a životnost strojů, robotů a dalších výrobních zařízení. Každé přerušení výroby způsobené neplánovanou odstávkou (havárií) výrobní linky může způsobit značné škody a tím snížit efektivitu investic vložených do robotizace výroby. Proto je tak důležité věnovat pozornost digitalizaci a automatizaci procesů údržby výrobních prostředků a změnit dnes zaběhlé postupy - stanovit novou strategii údržby.

V rámci analýzy změn ve výrobě stanovíme, které stroje jsou pro efektivní výrobní proces kritické. U nich nastavíme taktiku takzvané prediktivní údržby. Pro tu je zásadní monitorování stavu zařízení.

Nedílnou součástí zajištění efektivní údržby je úzká spolupráce zákazníka s MATEZA (externím dodavatelským skladem potřebných náhradních součástek a dodavatelem souvisejících servisních a konzultačních služeb) a firmou SKF (výrobcem těchto součástek, tvůrcem inovativních služeb pro údržbu a poskytovatelem expertních analytických služeb vyhodnocení dat z monitoringu).

Vlastní monitorování pak zajišťujeme nástroji pro monitoring strojů od firmy SKF:

Snímač SKF QuickCollect pro pochůzkovou kontrolu umožňuje údržbáři snadné a rychlé změření aktuálních dat sledovaného stroje. Po načtení těchto dat do aplikace běžící v tabletu se údaje zobrazí v přehledné formě včetně určení trendu hodnot a překročení alarmových úrovní. V případě zjištěných odchylek lze data využít i k porovnání naměřených dat s charakteristikami různých typů poškození a závad. Údržba tím rychle získá orientační přehled o aktuálním stavu sledovaného stroje.

Automatizaci sledování strojů umožňuje on-line monitorovací systém SKF IMx-8, který zajistí pravidelné odesílání dat do diagnostického centra SKF v Ostravě, kde kompetentní tým diagnostiků data vyhodnotí a zákazník získá podrobný report o stavu sledovaných strojů. Díky pokročilé analýze dat a s využitím unikátních celosvětových znalostí SKF lze s velkou přesností určit zbývající životnost sledovaného zařízení a predikovat termín budoucí havárie. To umožňuje zákazníkovi v předstihu naplánovat opravu a údržbu těchto kritických výrobních prostředků v plánovaných prostojích.

 

Mimo monitoringu strojů MATEZA společně s SKF dodává i systémy pro automatické dávkování maziva, protože i oblast mazání strojů má značný vliv na zvyšování efektivity údržby i spolehlivosti a životnosti výrobních prostředků zákazníka.

Dalším krokem v naplňování vize Průmyslu 4.0 v údržbě, na kterém již v současné době MATEZA a SKF pracuje, je příprava propojení skladových systémů zákazníka, externího dodavatele dílů (MATEZA) i výrobce dílů (SKF). Cílem je automatizace celého procesu objednávky a dodávky potřebných náhradních dílů dle objednávky vytvořené pracovníkem údržby (později objednávky vytvořené samostatně sledovaným strojem).

Proč aplikovat tyto nástroje?

Zákazník musí změnit svůj přístup k údržbě, aby jeho stroje byly stále funkční a co nejvíce se prodloužila jejich životnost. Investuje proto do zvyšování efektivity výroby, kde hraje prim především prediktivní údržba a postupná digitalizace všech souvisejících procesů.

Tím, že zákazník zabrání ztrátám ve výrobě, dosáhne nemalé finanční přínosy. Automatizace údržby společně s optimalizací skladových zásob náhradních dílů pak snižuje celkové náklady na údržbu.

Z pohledu výkonu zvýší automatizace údržby celkovou spolehlivost zařízení a zkrátí dobu nutnou pro opravy. Sledováním stavu klíčových prvků dokáže údržba včas odhalit vznikající vady hned v zárodku, tedy v době, kdy nemusí uživatel stroje při práci poznat, že něco není v pořádku.

Rozmístění skladů MATEZA v Čechách i na Moravě přináší zákazníkům rychlou dodávku potřebných dílů včetně všech souvisejících montážních služeb.

Celkové zhodnocení implementace

Trendem je platba za výkon. MATEZA a SKF pomáhají zákazníkům s procesem jejich digitalizace, o čemž svědčí i zavádění nových obchodních modelů spolupráce dodavatelů náhradních dílů se zákazníkem, které se zaměřují na zajištění výkonnosti a spolehlivosti rotačních strojů (Rotation Equipment Performance).

Program Rotation for Life obsahuje balíček služeb, který je poskytován za pevný nebo flexibilní měsíční poplatek a zaměřuje se na smluvně stanovené výkonnostní cíle, přičemž jeho součástí je dodávka ložisek a dalších komponentů.

Novou možností spolupráce je posouzení celkové strategie řízení náhradních dílů u zákazníka, posouzení jeho klíčových rotačních strojů z hlediska spolehlivosti nebo jiných služeb asset managementu zákazníka. Prostřednictvím těchto programů tak lze vyřešit přílišné množství neplánovaných odstávek – viz tento příklad:

SKF se svým partnerem-distributorem pomohli nasazením těchto služeb dosáhnout značné úspory spalovně, pro kterou se ztráta za jeden den odstávky mohla vyšplhat na 100 000 €. Když se všechny odstávky nasčítaly, ztrácela spalovna přibližně 1000 výrobních hodin ročně.

Základem řešení se stal program proaktivní spolehlivostní údržby SKF (Proactive Reliability Maintenance – PRM), který zajistil výrazné vylepšení provozní stability rotačních zařízení spalovny.

V rámci této smlouvy zvýšila SKF se svým partnerem zákazníkovi provozní efektivitu pomocí měření, servisních aktivit a analýz ložisek a maziv. Z původních pěti neplánovaných odstávek ročně se podařilo snížit odstávky na pouze dvě - plánované.

Důsledky pro pracovníky

I pracovníci údržby se potřebují rozvíjet a zlepšovat své dovednosti a kompetence díky práci s moderními digitálními technologiemi. Je to pro ně nový impulz a motivace.

Firmám, které o investicích do robotizace výroby zatím jenom uvažují nebo tuto investici již připravují, nabízíme pomoc a spolupráci s provedením analýzy jejich stávající údržby. Tím si firma včas vyškolí kompetentní pracovníky údržby a zefektivní údržbu i pro stávající výrobu.