AUTOMATION & BIG DATA

Název společnosti: Moravské kovárny, a.s.

Obrat: >1.000 mil. Kč

Počet zaměstnanců: >700

Obor: kování, lisování

Aplikace nástrojů Průmyslu 4.0

Ve společnosti Moravské kovárny vznikla první částečně robotizované pracoviště již v roce 1997. Celkově je cílem odstranit monotónní práci pracovníků v kovárně, v tomto trendu společnost pokračuje ve vývoji a implementaci těchto pracovišť. Z hlediska aplikace principů Průmyslu 4.0 aktuálně probíhá zavádění digitalizace pro kontroly a měření.

Proč aplikovali tyto nástroje?

Vyšší nároky na kontroly a měření jsou z části požadovány zákazníky z oblasti automobilového průmyslu a z části jde o neustálé zvyšování kvality výrobků a stability technologických procesů, které chce společnost dosahovat ze své podstaty.

Moderní měřící technologie ulehčí a urychlí měřící úlohy in-line kontroly. Zároveň minimalizují některé faktory, které by mohly zkreslovat výsledné informace.

Zákazník díky snadnosti zpracování elektronicky vedených záznamů získá i lepší přístup k těmto datům a sám si může ověřit kvalitu výrobního procesu.

Celkové zhodnocení implementace

Implementace teprve probíhá, ale již nyní je zřejmé, že u nutných kontrol se významně omezí rutinní lidská práce. Zároveň bude možné kontrolovat každý vyrobený kus in-line s přímou vazbou na stabilizaci výrobního procesu.

Důsledky pro pracovníky

Důsledkem bude nižší požadavek na počet pracovníků u rutinních kontrolních operací při zvýšení počtu kontrolních operací. Obdobně jako v jiných případech, ale i zde s vyšší automatizací rostou nároky na kompetence pracovníků.