DATA ACQUISITION & OEE

Název společnosti: NUVIA a.s.

Obrat: 850 mil. Kč

Počet zaměstnanců: 290

Obor: inženýring, průmyslová automatizace, jaderná energetika

Aplikace nástrojů Průmyslu 4.0

Třebíčská společnost NUVIA se již 23 let specializuje na rozsáhlé inženýringové projekty, dodávky technologií, vývoj a výrobu zařízení a informačních systémů pro jadernou energetiku, průmysl, vzdělávací instituce a výzkumná pracoviště. Je uznávaným dodavatelem systémů průmyslové automatizace.

V roce 2016 jsme dokončili vývoj zcela nového a moderního systému MES DAQIS, který je navržen v duchu standardu Průmysl 4.0. Systém dokáže kontrolovat kvalitu výroby, plánovat směny, řídit materiálovou logistiku, generovat pokročilé reporty... Na webu  www.daqis.cz  se lze dozvědět více specifických informací, včetně možnosti vyzkoušet si systém na fiktivní výrobní lince.

Proč aplikovali tyto nástroje?

Moderní výrobní technologie se dnes neobejdou bez vysokého stupně automatizace a k podpoře výrobních činností využívají pokročilé výrobní informační systémy. NUVIA dodává systémy průmyslové automatizace řadě závodů v České republice i do zahraničí. Tyto linky jsme historicky vybavovali systémem pro sběr a vizualizaci dat. Když jsme v roce 2016 implementovali nový systém DAQIS na jednu konkrétní zakázku pro výrobní firmu na Vysočině, systém se natolik zalíbil, že nakonec všechny produkční linky ve fabrice byly postupně převedeny na tento systém. Možnost nahlížet na všechna data z výroby přes jednotný bod za pomoci centrálního serveru se jednoznačně ukázala jako výhoda.

Celkové zhodnocení implementace

MES DAQIS nabízíme především zákazníkům, pro které vyrábíme systémy průmyslové automatizace. Systém ale lze implementovat prakticky na jakoukoliv výrobní linku či pracoviště v souladu se zavedenými postupy a procesy konkrétního zákazníka. Systém spolupracuje s téměř jakýmkoliv jiným systémem sběru dat, který zákazník využívá. Lze vyrobit i dodatečný modul na míru zákazníkovi.

DAQIS během výroby sbírá data z jednotlivých stanovišť na lince (automatizovaných i ručních), monitoruje stav výrobních automatů, řídí nebo alespoň poskytuje data pro řízení linky. Získaná data ukládá do libovolného databázového systému.

Ve vývoji MES DAQIS lze spatřit určitou evoluci: od „jednoduchého“ systému na sběr dat jsme se dostali k ucelenému výrobnímu informačnímu systému, ve kterém je zároveň patrné propojení s prvky podnikového informačního systému. Vyskytuje se zde čím dál víc modulů bez přímé souvislosti se sběrem dat jako takovým. Systém DAQIS dokáže průběžně vyhodnocovat klíčové ukazatele (např. OEE, QR) jednotlivých linek či celých výrobních závodů, plánuje směny, řídí logistiku, kontroluje kvalitu.

Důsledky pro pracovníky

Pro celou organizaci je zcela jednoznačný pozitivní dopad do kvality.

Naše technologie umožňuje zvýšit produktivitu výrobních linek i kvalitu samotných výrobků. Výstupní kontrola probíhá na základě přesné časové konfigurace. Ovládání dotykové obrazovky je intuitivní a uživatelsky přívětivé, v důsledku dodržování nastaveného workflow se snižuje zmetkovost. V případě reklamace výrobku lze díky systému vystopovat, kde přesně vada vznikla, zda se chyba ve výrobě opakuje. Podle zákazníkem zvolené hloubky implementace systému lze zmetkovost dohledat až ke konkrétnímu pracovnímu úkonu.