DATA MONITORING & CLOUD COMPUTING

Název společnosti:: Ostendorf – OSMA s.r.o.

Obrat: 600 mil. Kč

Počet zaměstnanců: 85

Obor: výrobce plastových potrubních systémů

Aplikace nástrojů Průmyslu 4.0

Cílem společnosti Ostendorf – OSMA, největšího tuzemského výrobce plastového potrubí, je dlouhodobý vývoj řešení pro digitalizaci provozních dat ve výrobě. Pro realizaci tohoto řešení si vybrala společnost lokálního poskytovatele IT služeb pro oblasti průmyslu.

Jedná se o základní stavební kámen pomyslné pyramidy technologií spojované s nástroji Průmyslu 4.0. Jde o doplnění HW stroje o další komunikační sběrnice, ať už jako datové převodníky (I/O moduly), nebo programovatelné PLC s vyšší logikou zpracování dat, která dokáží převádět nejenom digitální pulsy, ale zároveň analogové hodnoty. Tímto způsobem dojde k měření stavů jako je délka, čas a zároveň lze pracovat s kvalitativní daty, jako jsou vibrace, tlak, spotřeba elektrické energie, atd.

Samozřejmostí řešení je komunikace s firemním ERP systémem, doplnění vizualizačních nástrojů do výroby a nasazení operátorských panelů.

Proč aplikovali tyto nástroje?

Společnost Ostendorf – OSMA působí na českém trhu více jak 24 let. Její strojový park kopíruje časovou osu fungování společnosti a najdeme zde jak nová zařízení, tak stroje se starším rodným listem.

Toto řešení nejenom sjednotí pohled na všechny technologie, ale hlavně poskytne provozní data napříč celou výrobou a převede je do porovnatelné a logické podoby s přístupem kdykoliv a kdekoliv. 

Díky získaným datům může společnost Ostendorf - OSMA lépe plánovat kapacity, cílit na klíčová pracoviště, řešit prostoje a plýtvání a v neposlední řadě optimalizovat svoje výrobní náklady.  

Celkové zhodnocení implementace

Na začátku projektu byla 3. měsíční testovací fáze, aby si mohla společnost Ostendorf – OSMA „osahat“ systém, práci s daty a zda je tato cesta pro ně ta správná.

Proces implementace je v plném proudu a v rámci strategie a plánu projektu jsou na rok 2019 naplánovány další rozvojové aktivity. Postupně se připojují další technologie, probíhá ladění systému, programují se dodatečné funkce a jako nejdůležitější část úspěšnosti implementace je samozřejmě školení pracovníků a jejich zainteresování v projektu.

Důsledky pro pracovníky

Jednou ze základních myšlenek, resp. vlastností systému, je jeho autonomní fungování. Tedy minimalizace vstupu člověka a jeho možnost systém ovlivňovat, což je základní předpoklad digitalizace dat. Čím více dat je plně autonomních, tím jsou přesnější, poskytnou nezkreslený pohled a budou lépe sloužit jejich majiteli v procesu dalšího rozhodování.

Pracovníci společnosti Ostendorf – OSMA získali nová data, se kterými se učí pracovat a využívat je jak pro denní provozní život, tak i pro další strategická rozhodování.