AUTOMATION & MES

Název společnosti: SAPELI, a.s.

Obrat: 1.000 mil. Kč

Počet zaměstnanců: 370

Obor: výroba dveří a zárubní

Aplikace nástrojů Průmyslu 4.0

Společnost SAPELI navazuje na tradici výroby dveří už od dob první republiky. Její novodobá historie se datuje od roku 1992 a kromě mnoha jiných ocenění získala i titul Czech Superbrands Award (v letech 2013, 2015 a 2016).

Dlouhodobou strategií společnosti SAPELI je co nejvyšší automatizace výroby při zachování maximální možné konfigurovatelnosti každého výrobku. Toho je dosahováno mimo jiné rozsáhlými investicemi do strojového parku v kombinaci s nasazením systému KOMES pro řízení výroby.

Proč aplikovali tyto nástroje?

SAPELI je a nadále chce být ve svém segmentu „jedničkou“ na trhu, takže již ze své podstaty se snaží neustále zlepšovat všechny své procesy. Velké investice do automatizace, stabilizace a celkového řízení produkce jsou tak přirozenou součástí tohoto postoje.

Dalším důvodem pro zavádění rozsáhlejší automatizace je nižší potřeba operátorů. Většina pracovišť již nyní může běžet buď autonomně nebo s minimální podporou lidského faktoru i 24 hodin denně. Následně i kvalita produktu je tak minimálně ovlivněna potencionální chybovostí lidského faktoru.

Celkové zhodnocení implementace

Výroba dveří je aktuálně velmi silně automatizována a pracovníci tak většinu časy vykonávají pouze dohledovou činnost.

Celkově je výrobní proces uspořádán jako v běžné sériové výrobě, ale přitom každý po sobě jdoucí kus dveří může být nakonfigurován zcela jinak. I přes takto velkou rozmanitost výroby je dosahováno velmi nízké chybovosti.

Systém plánování a řízení výroby umožňuje dosahovat velmi vysokého vytížení jednotlivých strojních zařízení a zároveň garantovat pevné dodací lhůty.

Důsledky pro pracovníky

Důsledkem zaváděných inovací je méně náročná výroba na lidskou práci. Většina operátorů pouze dohlíží na chod zakázek, případně připravuje vstupní materiál. Výroba se tak obejde bez fyzicky náročné lidské práce.