Průmysl 4.0, digitalizace, historie informačních systémů, ..

V úterý 10. 9. 2019 jsme školili pracovníky všech okresních hospodářských komor v kraji Vysočina. Díky podpoře Kraje Vysočina vzniká síť asistenčních center pro podnikatele a pracujeme tak na zvyšování kompetencí všech zapojených, aby byli schopni podnikatelům pomoci se zorientovat v problematice Průmyslu 4.0 a digitalizace obecně.