DATA MONITORING & MES

Název společnosti: THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s.

Obrat: >1.500 mil. Kč

Počet zaměstnanců: 950

Obor: výroba podvozkových dílů pro automotive

Aplikace nástrojů Průmyslu 4.0

Firma THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH, a.s. v Dačicích je dceřinou společností THK Co., Ltd. se sídlem v Tokiu. Společnost THK vznikla v roce 1972 a stala se první společností na světě, která dokázala uvést na trh zařízení lineárního pohybu prostřednictvím valivého kontaktu, tak zvaného lineárního vedení.

Dačický závod je součástí divize Automotive & Transportation a zabývá se výrobou podvozkových kloubů různých druhů: vnitřní a vnější klouby řízení, duté čepy, vodící táhla a kontrolní ramena náprav pro osobní a nákladní automobily. Mezi naše nejvýznamnější zákazníky patří Volkswagen, Audi, Škoda, Seat, Porsche, Jaguar-Land Rover, Ferrari, Maserati nebo Lamborghini, z oblasti nákladních vozů pak MAN, Iveco a Scania. Ročně vyrobíme a prodáme 35 - 40 milionů podvozkových komponentů.

Se současnými 950 zaměstnanci se řadíme mezi nejvýznamnější zaměstnavatele v regionu. Součástí našeho závodu je i vývojové centrum.

Proč aplikovali tyto nástroje?

V posledních dvou letech jsme podnikli první kroky v oblasti Průmyslu 4.0. Naše IT infrastruktura je připravena tak, aby umožnila vzdálenou správu a konektivitu libovolných zařízení a tím sběr dat, které produkují. V minulosti jsme chtěli odbourat papírovou práci a ruční přepisování výkonů na jednotlivých linkách. Proto jsme na první stroje implementovali nástroj MES (automatický sběr dat, automatické vyhodnocení KPI – OEE, PPH, scrap rate, počet vyrobených kusů, tabule hodinových výkonů, SPC, uvolňování výroby, ověřování Poka-Yoke, …). Do roku 2020 chceme mít všech 200 stávajících linek spravovaných systémem MES.  Díky MESu získáme zdroj velkého množství dat, jejichž vyhodnocování nám pomůže ve správném rozhodování a poskytuje online informaci o stavu zařízení ve výrobě.

 

Celkové zhodnocení implementace

Ve výrobě máme aktuálně nainstalováno přibližně 100 robotů, které nahrazují manuální činnost. Ty jsou napojeny principem tzv. „connected service“ přímo k dodavateli robotů. Vzdálená správa ale není výsadou pouze u robotů, ale i u ostatních výrobních linek. Nově pořizované výrobní linky jsou již tímto principem vzdálené správy vybavené standardně. A v čem nám konkrétně pomáhá? Výrobní linku může dodavatel opravit takřka okamžitě vzdáleně z místa svého pracoviště. Odpadá tím čekání na servisní zásah u nás ve firmě, ušetříme tak náklady za dopravu servisního technika a zkrátí se i doba, po kterou je linka mimo provoz. 

V příštím roce chceme rozšířit o automatizaci i interní logistiku, která je v současnosti řízena pomocí fyzických kanbanových karet. Chceme přejít na elektronický kanban včetně předávání informací v elektronické podobě interním manipulantům. Dalším krokem pak bude napojení logistických procesů na systém plánování výroby.

Úsek technologie a údržby plánuje do budoucna online monitoring strojů. V rámci snahy o postupný přechod ze současné preventivní údržby strojních zařízení na údržbu prediktivní chceme do budoucna zavést a odzkoušet pilotní projekty na téma vibrační diagnostika, což, velice zjednodušeně řečeno, představuje osazení zejména rotačních částí strojů senzory a čidly, kdy trvalým monitoringem a vyhodnocováním naměřených veličin získáme data potřebná k rozhodování o tom, jak dlouho můžeme ještě zařízení provozovat, popřípadě pro rozhodnutí o odstávce a opravě. Dalším tématem, avšak momentálně pro nás stále lehce vzdáleným, je rozšířená realita, což je označení používané pro reálný obraz světa doplněný počítačem vytvořenými objekty. Jinak řečeno jde o zobrazení reality (např. budovy či stroje) nasnímané fotoaparátem a následné přidání digitálních prvků (další informace o daném objektu či například dokumentace ke snímanému objektu).  V naší praxi by to mohlo například znamenat, že při namíření kamery tabletu na obráběcí stroj či montážní linku se na jeho obrazovce vyvolají CAD výkresy, údržbové manuály, pokyny pro složité opravy, historie údržby či seznam aktuálně dostupných náhradních dílů.

Důsledky pro pracovníky

Na závěr musíme zmínit, že Průmysl 4.0 neohrozí pracovní místa. Dojde pouze k přeměně náplně pracovních činností od rutinních úkolů k úkolům s vyšší přidanou hodnotou. Tím se zvýší i naše produktivita a flexibilita, kterou vyžadují naši zákazníci, a udržíme si krok s konkurencí.