SCADA, DATA MONITORING & OPERATION EXCELANCE

Název společnosti: TOKOZ a.s.

Obrat: 750 mil. Kč

Počet zaměstnanců: 500

Obor: výroba a prodej stavebního a nábytkového kování, zakázková výroba komponent

Aplikace nástrojů Průmyslu 4.0

TOKOZ a.s. je moderní akciová společnost poskytující komplexní služby vysoké kvality v oblasti subdodávek pro automobilový průmysl, segment stavebního kování a ostatní průmyslová odvětví. Založení firmy se datuje již v r. 1920 a její začátky byly spojeny s výrobou drobného kovového zboží a prvními typy visacích zámků. Její současnou produkci lze rozdělit na dva hlavní směry.

Jedním je produkce zámků a kování, která navazuje na tradiční výrobu. Jsou to visací zámky, speciální uzamykatelné mechanismy a vybrané prvky stavebního i nábytkového kování. V této oblasti firma patří díky kvalitě i originalitě svých výrobků ke světové špičce.

Druhou prioritou je zakázková výroba komponentů a výrobkových sestav pro různá průmyslová odvětví, kde firma plně využívá svých zkušeností a širokých technologických schopností. Její výrobky jsou tak ušity na míru pro konkrétní zadavatele.

Již několik let investuje společnost TOKOZ do plně automatizovaných a robotizovaných pracovišť s cílem zajistit bezobslužný způsob výroby, dosáhnout vyšší hodnoty efektivního využití stroje a v neposlední řadě zajistit kvalitu požadovanou zákazníky. Dnes jsou zde 3 plně automatizovaná robotická slévárenská pracoviště, kde je role pracovníků především kontrolní jako dohled nad průběhem procesu a kvalitou výroby. Nejvyšší míry automatizace zatím bylo dosaženo u strojního broušení odlitků, a to využitím plně robotizovaného pracoviště. Za dva roky provozu se plně prokázalo opodstatnění využití této technologie, a proto je na rok 2019 plánován nákup dalšího robotizovaného pracoviště pro strojní broušení, leštění a další povrchové úpravy odlitků.

Doposud monitoruje společnost TOKOZ efektivitu strojů prostřednictvím měření spotřeby energie. Nicméně si je společnost vědoma toho, že tyto informace nejsou dostatečně reprezentativní zdroj dat pro další rozvoj. V současné době ukončila společnost TOKOZ výběrové řízení na dodavatele řešení pro monitoring procesních dat, které vyhrála mezinárodní společnost B&R Automatizace (Bernecker & Reiner). V první etapě bude řešena hlavně oblast sléváren, kdy je v rámci pilotního projektu zapojeno 17 strojů. V dalších etapách se uvažuje i rozšíření o externí senzoriku, pro zajištění potřebných informací o kvalitě a stabilitě výrobního procesu.

Po aplikaci tohoto řešení plánuje společnost TOKOZ navázat integrací MES (Manufacturing Execution System) systému vč. řešení TPM (Total Productive Maintenance).

Proč aplikovali tyto nástroje?

Firma se po celou dobu svého působení neustále modernizuje, rozvíjí a každoročně investuje nemalé prostředky, v hodnotě 10% obratu společnosti, nejen do nových strojů a technologického vybavení, ale i do rozvoje svých lidí a jejich dovedností. Disponuje specializovanými pracovišti, odborným personálem, silným konstrukčním a technologickým vybavením a dostatkem zkušeností v oboru.

Aplikace nástrojů Průmyslu 4.0 realizuje společnost TOKOZ nejen pro udržení své pozice na trhu, rozvoj klíčových výrobně-obchodních aktivit, ale hlavně pro možnost nabídky svých technologií, technického know-how zákazníkům v segmentu průmyslové výroby.

Celkové zhodnocení implementace

Proces implementace nástrojů Průmyslu 4.0 je zcela na začátku. Nicméně díky úspěšným aplikacím v oblasti automatizace a robotizace se zvyšuje efektivita práce. Dalším krokem je implementace on-line sledování strojů, díky kterému lze očekávat velký přínos v oblasti vyhodnocování a následném využití výrobních dat. Společnost si je vědoma toho, že digitalizace dat je nástroj, se kterým je třeba dále pracovat.

Toto je jeden z důvodů, proč společnost TOKOZ založila oddělení zabývající se procesem neustálého zlepšování LM (Lean management)) a zároveň pro realizaci projektů využívá externích poradenských služeb s cílem maximalizovat efekty jednotlivých implementací.

Důsledky pro pracovníky

Společnost TOKOZ se potýká s nedostatkem kvalifikované pracovní síly, stejně jako tomu je aktuálně i v jiných evropských zemích. Všechny kroky, které společnost podniká, napomáhají stabilizaci personální politiky a dlouhodobé udržitelnosti rozvoje. Stabilizuje se výrobní proces, navyšování výrobních kapacit nevyžaduje nábor nových pracovníků. Pro současné pracovníky se snižuje pracovní náročnost. Strategií společnosti je partnerství a zainteresování pracovníků v jednotlivých projektech.